Joao Felix là mục tiêu tiếp theo của Barca

Barca đã bất ngờ hỏi mượn tiền đạo Joao Felix của Atletico Madrid trong kỳ [...]