Bệnh vào mùa nóng mà trẻ thường hay mắc phải là gì?

Một thực tế cho thấy là vào mùa hè nắng nóng, cũng như là lúc [...]