Lực sĩ Lê Văn Công thi đấu giành HCB Paralympic Tokyo 2020 môn cử tạ

Tại Paralympic Tokyo 2020 lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc giành [...]