Khám phá khu di tích cố đô Lam Kinh – Thanh Hóa

Lam Kinh trước kia vốn là vùng đất Lam Sơn, lịch sử là quê hương [...]