Virgin Hyperloop tiết lộ dự án phát triển tàu siêu tốc không thải khí carbon

Những công ty công nghệ vận tải trên thế giới đang ngày đêm nghiên cứu, [...]