Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát phục vụ tinh thần bệnh nhân Covid-19

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tên khai sinh là Huỳnh Minh Hưng (sinh ngày 2 [...]