Thừa Thiên – Huế cấp 2000 lít xăng miễn phí cho đoàn viên chống dịch

Vừa qua, tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã phát động chương trình mang tên [...]