Resident Evil – tác phẩm phim chuyển thể từ video game

Trong nghệ thuật phim ảnh, có rất nhiều tác phẩm phim chuyển thể từ truyện [...]