Dubai phát triển công nghệ xử lý container tự động BoxBay

Quy trình vận chuyển các container ở cảng lớn thường phải chất đống lên nhau. [...]