CLB Than Quảng Ninh nợ lương, dừng hoạt động do thiếu kinh phí

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh dừng hoạt động do thiếu kinh phí hoạt động. [...]