Tesla Bot – Robot hình người, dùng để hỗ trợ công việc trong tương lai

Tesla là một công ty Mỹ chuyên về các lĩnh vực thiết kế, sản xuất, [...]