Nghiên cứu truyền tín hiệu mạng 6G thành công với khoảng cách 100 mét

Mạng 6G chính là cách gọi của hệ thống mạng không dây thế hệ thứ [...]