Tetra (Nhật Bản) sản xuất máy bay cá nhân Mk5 chỉ có một chỗ ngồi

Máy bay cá nhân là một trong những phương tiện của những nhà giàu. Hiện [...]