Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang hồi phục tốt có thể thi đấu trở lại vào 2022

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nghiêm trọng ở chân được phẫu thật. [...]