Tóm gọn tụ điểm đá gà của “trùm” Hoàng Qúi

Triệt phá các tụ điểm đá gà đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa [...]